Dans och Soul Body Fusion i Missionshuset

"Det är med Glädje som jag presenterar att Berit med sin djupa visdom och rika erfarenhet för andra året i rad kommer att guida oss igenom denna speciella helg.  Första helgen i november var i tidernas begynnelse den stora Gudinnehelgen , och detta kommer att följa som en röd tråd genom danshelgen.

Vi kommer också att ta del av Soul Body Fusion som är en metod som öppnar oss för en djupare kontakt med oss själva, en förening mellan kropp och själ."

Vi lever i en tid med STORA förändringar där det är viktigt att hålla oss själva och vara grundade i vardagen, för att upprätthålla perspektiv på våra behov, våra möjligheter och ha mod att möta inre oro, rädsla, skräck och ilska utan att tappa vår grund.

Att dansa de 5 Rytmerna förenar oss naturligt med en djup tillit till livets kreativa process. Glädjen och friheten vi upplever i dansen ger oss mod att möta vår rädsla, att uttrycka oss autentiskt och att förlösa motstånd och därigenom upptäcka vem vi verkligen är. Närvaro i kroppen gör kroppen trygg och hållande och detta skapar mod, självkärlek, respekt, kärlek och kapacitet att möta och leva vårt liv på ett sant kreativt sätt

Tid: 3-4/11

Lördag 10-18, söndag 10-16

Plats: Missionshuset i Bäck, 12 km söder om Ljungby

Pris: 1800 kr

Anmälan och info: Mejla till mig senast 28/10

Anmälningsavgift: 500kr till mig, Handelsbanken: clearingsnr 6193. Kontonr: 720487498,  senast 28 okt, för att garantera din plats. Resterande del kan betalas på plats eller genom Swish.

Boende: Möjlighet finns att bo kvar.. Välkommen att höra av dig till Anna kring alla praktiska frågor, kostnad för boendet mm. Anna.gavelman@gmail.com eller på telefonummer 0738- 366519. Välkomstbrev skickas efter anmälan!