The Power of You - Now

Varmt välkommen både nya och tidigare deltagare till Yoga Nu, lördagen den 26 mars för den sista delen i workshopserien.

 

Tema: Hur utvecklar jag mig själv vidare utifrån den jag är och det som är nu?

Det sker stora förändringsprocesser i vår tid både i det inre och i det yttre. Med tanke på det som just nu utspelar sig i världen, känns det extra viktigt att samlas för att känna in vår egen och våra medmänniskors kraft. Förmåga. Transformation.

Också titta in i oss själva för att se vilka mönster som inte längre fungerar. Det nya föds fram och tar form ur det gamla som krackelerar.

Här ställer vi oss frågor såsom: Vad ser jag för utvecklingsmöjligheter?

Vad vill jag göra med min power? Vilket är mitt nästa steg och vägen dit?

 

Undersök kraften i dig själv. I det som är. 

 

​Välkommen till en eller alla workshops där vi enskilt och tillsammans undersöker det som är betydelsefullt för oss utifrån utvalda teman. Här får du känna dig viktig. För du är viktig. För dig själv och för världen. Kom och undersök mer av dig själv och det du längtar efter!

​Tillfälle 1. Vad är det som händer i mig nu? I världen?

Tillfälle 2. Vilka talanger har jag? Hur använder jag mig bäst av talangerna i en värld i förändring?

Tillfälle 3. Hur utvecklar jag mig själv vidare utifrån den jag är och det som är nu?

Basen för ”The Power of You - Now” är Dansvågen som är ett kraftfullt verktyg för transformation, ledd av Berit  utifrån De 5 Rytmerna. Aktiviteten omfamnas av skrivande ledd av Mikaela  författare till "Den själsliga gåvan – Din styrka i vardagen". En bok som uppmuntrar till att vara just du.

Skriv ner nycklar som ges i nuet

Genom dans och det skrivna ordet ges möjlighet att fånga upp inre väsentligheter. Hitta egna lösningar som annars lätt skulle kunna gå förlorade. I denna kreativa miljö kan du ta hand om dig själv och lyssna in din enorma kraft! Notera det som dyker upp i processen för att skapa än större självinsikt och idéförverkligande. Här finns verktyg för att våga och för att hantera den tid vi lever i.

Vi ses, det ser vi fram emot!

Berit: Certifierad lärare i Gabrielle Roths De 5 Rytmerna. Certifierad lärare i Kundalini Yoga samt diplomerad andningspedagog. Lärare på Wäxthusets andningspedagogutbildning i 6 år. Har 30 års erfarenhet som individ- och gruppcoach där inslag av olika berikande uttryckande konstformer bildat grunden. Arbetar nationellt och internationellt. Berit 070-432 66 08 www.livsdansen.se

Mikaela: Utbildad civilekonom med marknads- och beteendevetenskaplig inriktning. Legitimerad yrkeslärare i handelsämnen. Bland erfarenheterna finns roller såsom Auktoriserad Jobb- och Utbildningsexpert, Projektledare och Projektcoach. Verkar som förändringsledare. Arbetar med redskap såsom dans, skrivande och coachning. Mikaela 070-675 88 15 www.gallerimikaela.se

När & Var: Ett tillfälle under hösten 2021 tillsammans med två tillfällen under våren 2022. Välkommen att delta alla tre dagar alternativt utvalda gånger. 
1. sön.10 okt kl 10-13

2. lör. 15. januari kl.14 - 17.

3. lör. 26 mars

 

Lokalen är Yoga Nu, Finntorpsvägen 5A, Finntorps centrum (ca 10 min från Slussen).

Investering: 900 kr/ggr.  Föranmälan till Berit 070-432 66 08 senast 22 mars. Swish på plats till Berit.

Ingår: Dansvågen, Skrivande, Boken Den själsliga gåvan, Inspirationsblad – frågor att ställa till sig själv, Buddy möjlighet mellan gångerna – bolla utvalda teman med en annan i gruppen.

Övrigt: Avanmäl till Berits mobil vid sjukdom. Delningar av upplevelser görs för den som vill i början och slutet av aktiviteten. Ta gärna med något till dig själv att äta, vi avslutar med picknick på golvet.