top of page

Soul Body Fusion och Dans i Karlskrona

Öppen danskväll med De 5 Rytmerna fredag 3 februari 2023 18.30 - 20.30 på Skärva gård. 300 kr.

Sedan blir det 2 dagar, lördag 4/2 och söndag 5/2 där vi praktiserar SBF och varvar det med lite dans.

Soul Body Fusion® – Förening av Kropp och Själ

”Din själ är din länk till den rikedom och kraft som finns i den universella källan.​"
När vi använder oss av SBF skapar vi möjlighet för kropp och själ att förenas. Vi öppnar upp för vår oändliga potential så vi kan bli de vi är menade att vara. Metoden försätter kroppen på cellnivå, i harmoni med den högsta nivå av själ eller ljus som kroppen klarar av. Detta skapar en interaktiv process där själen stimulerar cellerna så att de harmonierar med allt högre frekvenser. På så sätt fungerar metoden som en katalysator som öppnar dörrar för ett ständigt

förkroppsligande av själen.

Jonette Crowley, som har skapat metoden, och många jag nu har varit i kontakt med de sista 14 åren berättar om hur SBF blev början på en stor verklighetsförändring i deras liv – en förändring som innebär bättre hälsa och livsglädje, men framför allt en förmåga att öppna dörrar till ett liv utöver den begränsande tredimensionella verkligheten vi har levt i.


Men självklart kommer vi också att gå in på vad som händer på Jorden nu. I dessa tider av så stora förändringar och inre transformation i hela mänskligheten pga. ett konstant inflöde av högfrekvent livsenergi och högre medvetande, går vi alla igenom stora förändringsprocesser som är mer eller mindre utmanande för var och en av oss. Allt sker för det högsta och bästa för allt och alla, enligt det jag får till mig i mina meditationer, men än så länge är det mycket

turbulent, förvirrande, det skapar rädsla, ilska, frustration och trötthet.

 

Dessutom kommer vi också att titta på vad Själs strukturer är.

Vi är alla födda med en djupt inneboende struktur som präglar oss som människa. Det kan t.ex. vara Hjälparen som alltid känner ett djupt inneboende behov av att hjälpa andra. Det finns 7 olika strukturer, och även om vi alla har dem på olika sätt, så kan vi se att denna strukturen ligger i ”botten” av mig.

För mig har detta skapat en större förståelse för vem jag är, varför vissa saker är så viktiga för mig och inte för andra, och att jag har kommit hit för att ha just dessa egenskaper.


Vi kan också ändra Själs struktur i livet och det är så det ska vara. Och så ska vi ta kontakt med vår egen inre Ledare som också är grundat i vår själ. 

 

Och eftersom jag vet av egen erfarenhet hur fantastiskt härligt det är att integrera allt genom

att dansa, så kommer vi att varva övningarna med lite dans emellan.

​Om du vill läsa mer om SBF, så gå in på Jonettes hemsida: www.jonettecrowley.com och klicka

på Soul Body Fusion.

Lokal: Skärva gård utanför Karlskrona

Där finns också möjlighet till övernattning. Om du tänker bo över, kan det vara bra att boka rum redan nu.

 

Datum och tider:

Lördag 4 februari, 10 – 17

Söndag 5 februari, 10 – 17

 

Investering:

1600 kr

 

Info. och anmälan: 

Kim Hall på 0708-14 84 48,

eller till mig på mejl eller telefon:

berit.hague@livsdansen.se,  0704-32 66 08

bottom of page