Soul Body Fusion och Dans i Grimslöv

låter vi metoden Soul Body Fusion öppna oss för en djupare kontakt med oss själva, vårt medvetande. Det möjliggör en upplevelse av förening med vår Källa där vi är kärlek, visdom och  förenat med allt, utan att förlora vår individualitet.

En upplevelse av den människa vi har kommit hit för att vara och förverkliga.

Denna dag kommer vi också att DANSA. Att kombinera Fri Dans och SBF gör att kropp och själ förenas grundligt och fri dans är ju dessutom så roligt!

Läs mer om SBF här

Tid: 20-21/3 kl 10-17

Plats: Grimslöv folkhögskola

Pris: Kommer snart

Anmälan och infoEvelin Petersson, 073-687 45 11

peterssonevelin@hotmail.com

www.hemmaiboon.se

eller till mig på mejl eller telefon

070-432 66 08

berit.hague@livsdansen.se