The Power of our Feminine Nature - Utforska din Feminina Natur

Varmt välkommen till tre skapande utforskande dagar
kring temat
Att vara kvinna nu – vad innebär det? – för dig?

Vilka kvalitéer håller vår feminina energi?
Den skapande principen – hur upplever jag den?
Låter jag bli att aktivera sidor av min feminina energi?
Bedömer jag någon av de feminina kvalitéerna negativt?
Finns det nycklar här för att återskapa en inre balans och harmoni?
Kan förståelsen för den feminina energin förbättra relationen till min kropp?
Det handlar hela tiden om relationen till dig själv. Du är perfekt bortom värderingar och bedömanden, bortanför mindet.
Tillsammans tittar vi på det att vara Kvinna och så får var och en se det i
relation till sig själv. Vi kommer att röra oss till musik för att få kontakt
med kroppen. Vi kommer även att göra andningsövningar för att öka upptagandet av livsenergin.

Se flyer här

Datum: Återkommer med nytt datum

Fredag kl 13 - Söndag kl 15

Pris: 3950 kr inkl vegetarisk kost & logi i dubbel- eller trebäddsrum. 500 kr enkelrumstillägg.

Kurs 2200 kr, kost/logi 1750 kr (+500 kr om enkel)

Plats: VAVIVA Retreatcenter Sparreholm i Sörmland

Anmälan & info: Till Christina tel 0737-136491 eller vaviva.nu@gmail.com
Se även www.vaviva.nu och www.livsdansen.se