top of page

Min intention med dansen
och min verksamhet

Från jag var mycket liten har jag förundrats över Livet och meningen med allt. Efter år på upptäcktsfärd mot större förståelse och uppvaknande genom relationer, böcker, vardagsliv, visa människor, 2 egna barn (mina lärare) och 30 år med workshops insåg jag att det ända som gör livet meningsfullt är att tjäna det, tjäna Livet på ”mitt sätt”. Och när jag hittade dansen, visste jag att jag också hade hittat mitt redskap.

Så småningom ställde jag frågan: Hur kan jag använda dansen för mitt tjänande?

Att skapa möjligheter för människor att komma i djup kontakt med sitt inre, sina drömmar och längtan och att genom dansen lära sig förkroppsliga hela sin individualitet, ge den form och uttryck och därmed upptäcka ”sina egna gåvor”.

Oavsedd ålder, form, storlek eller bakgrund, så finns det en kreativ inspiration i oss alla.

 

Dansen öppnar oss för att se och acceptera våra talanger och potentialer som vi sedan kan ge allt (leva alla våra roller) igenom. För att möjliggöra detta fokuserar jag på 5 områden:

 

1. Att dansa regelbundet och att utveckla den egna rörligheten och kroppen som dansens redskap
Rörlighet är något som behöver att utvecklas hos de flesta  av oss i vår tid. Våra kroppar har ofta glömt sin förmåga till många viktiga och essentiella  rörelser.

Dansaren i oss vill gärna lära sig dem igen på sitt individuella sätt, men behöver att bli påmind om möjligheterna. I början är det mycket viktigt att kroppen får tid att upptäcka och utveckla denna rörligheten, helt utan  speciella krav eller ansträngning. Allt kommer  om man fortsätter och fortsätter.

 

2.  Att skapa och utveckla en integrerad grund av Kropp, Hjärta och Sinne
Själva dansen sätter oss i kontakt med vårt sanna inre nu.
Den hjälper oss att skapa genuina uttryck för detta tillstånd och lösa upp gamla stukturer.
Den frihet som kommer ur detta är en stark källa till att möta, hantera och integrera vardagslivet med.

 

Dansen är också en nyckel till närvaro i och acceptans av kroppen som sitt hem.
Den omfamnar alla känslor oavsett hur de kommer och tar dem igenom en förlösande process som i sin tur skapar mental klarhet. Denna djupa emotionella  förståelse öppnar upp hjärtat och är dörren till sin egen storhet och potential.

Här är frihetsglädjen i att vara sig själv, uttrycka sin sanning och sin individualitet, också i relation till andra. Det är dags att ta sin plats i triben/gruppen/familjen/stammen.

3. Att återta bunden energi
Genom att förtränga, förneka, eller ”låsa fast” delar av vårt förflutna i kroppen, förlorar vi tillgång till jättemycket energi. Likadant är det med drömmar som vi inte har förverkligat eller längtan som inte aktiveras. Här finns massor av energi som kan transformeras till styrka, visdom och inspiration om vi bara får relevant utrymme, stöd, förståelse, kärlek och tid till att göra det – i en trygg miljö tillsammans med andra.

4. Återförening med Naturen och Jorden – vårt gemensamma hem
Vi älskar naturen som egentligen på alla sätt speglar vår egen natur och därför är själva källan till all visdom. Men vi behöver naturliga sätt att återknyta våra liv till den genom dans, ceremonier och olika fokus som igen väcker förståelse för elementen, Det cykliska kretsloppet och dessutom ger möjlighet att hedra detta magiska underverk.

5. Att öppna upp för det andliga
Vi är andliga varelser i en kropp – dansare i en kropp. I dansen upplever vi båda helt naturligt, energi och kropp.

När de i dansen får varandra, förenas, känns det helt magiskt. Då känner man frihet, kärlek och glädje, och det fördömande sinnet är borta.

I dansen får vi en naturlig kontakt med vår andlighet - förmågan till närvaro, kärlek, förståelse, intuition, visdom, medkänsla och ett icke dömande sinne. Här upplever vi ödmjukhet och förmåga till försoning samtidigt som vi känner vår enorma power och vårt inre svärd. I dansen kan allt komma fram, hitta sin plats, integreras och förenas. Att uppleva detta är porten till andlighet. Att kunna acceptera och omfamna allt inom sig och ge det till dansaren. Att tillåta att andra gör det samma.

De 5 rytmerna - en rörelsemeditation

Jag hade mediterat i många år. Visst längtade jag efter att dansa, det hade jag gjort sedan jag var barn, men jag hittade inte dansen som passade mig. Då kom Gabrielle Roths bok om De 5 Rytmerna – att hitta sin frihet genom rörelse som fri dans, den egna dansen. Dess syfte är det samma som meditationens, att ta reda på De stora frågorna i Livet:
Vem är jag?
Vart är jag på väg?
Hur tar jag mig dit?

Nu finns det hur många sätt/andliga discipliner/meditationsformer som helst att välja på.
Själv väljer jag De 5 Rytmerna.

De speglar Livets rytm i alla levande former, så när jag dansar och fördjupar mig i dem, igen och igen, får jag en djupare och djupare förståelse av mig själv och därför av andra, även av Livet i stort. Detta ger grund och balans, tillit till Livet och en förståelse och acceptans av det som händer i mig och i världen omkring mig.

Dansen i sig är inget man lär sig av någon annan.
Den upptäcker man själv genom att låta den egna kroppen röra på sig. Men eftersom kropparna nu för tiden har glömt sina ”rörelsemönster”, underlättar det att höra vad Rytmerna står för.

Den första rytmen kallas Flödande.
Dess syfte är att få livsenergin i kroppen i rörelse, så att jag kommer i kontakt med mig själv – just nu.
Det börjar med fötterna. När jag släpper taget om platsen jag står på och låter fötterna ta steg till musikens flödande rytmer, börjar även kroppen att flöda. Kroppens energiflöde kommer igång och efter ett tag är kroppen som ett hav av energivågor, kraftfulla, rytmiska, grundade, avslappnade och centrerade, flödande i alla riktningar.

Plötsligt märker jag att energiflödet ändrar karaktär. En stark puls från centret/magen börjar rikta energin ut genom kroppen, och jag rör mig med bestämdhet, tydlighet, rörelser med en början och ett slut.

 

Nu är jag i den andra rytmen, Stackato.
Dess syfte är att skapa kontakt med världen där ute, med andra människor och att själv uttrycka allt jag har inom mig. Ibland blir dansen mycket lekfull, ibland känslosam eller gränssättande om det behövs eller öppnande.

När allt är uttryckt vill kroppen göra sig av med alla skapade energistrukturer i kroppen för att bli fri, tömd på det gamla och redo för det nya.

Den söker också en inre förening mellan kropp, hjärta och sinne. Därför går den naturligt och självklart in i nästa rytm – Kaos.
Musiken har nu en intensiv rytm, och jag slappnar av och överlämnar mig inåt till mig själv. Det är som att koppla upp sig på en enorm källa, något större än mig själv, jag blir otroligt levande, vibrerande, elektrisk, och jag rör mig som om jag löser upp något innifrån, kastar av mig, slingrar mig ur.

Efter kaosrytmens höjdpunkt går kroppen in i ett tranceliknande tillstånd och musiken blir snabb och Lyriskt upplyftande.
Känslan är att sväva, men på ett fullständigt grundat sätt. Det är skönt, och det är nu jag fylls av frihet, energiflödet ger mig upplevelsen av frihet. Min historia är förlöst, i alla fall för stunden. Jag fortsätter att röra mig med lätthet, inspiration och kreativitet. Nu föds alla nya och unika dansar.

Energin integreras mer och mer och snart märker jag att 5:e rytmen – Stillhet – har tagit över min dans.
Allt jag dansar nu bara händer. Min kropp gör inget, den bara rör sig till det energiflödet som finns. Den bara ÄR och jag bara ÄR. Dansen är jag och jag är dansen, och allt är som det är just nu.

Kanske avslutar jag genom att lägga mig ned på golvet och överlämna mig till ett skönt vilande.

bottom of page