top of page

Soul Body Fusion®
– Förening av Kropp och Själ

”Din själ är din länk till den rikedom och kraft som finns i den universella källan. Om kropp och själ inte är i harmoni med varandra kan du inte vara den gudomliga människa som det är meningen att du skal vara.” säger Jonette Crowley.

Vi har alla en storslagen själ, men den är inte alltid integrerat med kroppen. Vi lever, men det är som om något fattas, en självklar inre kraft och närvaro som förankrar oss här på jorden och ger oss liv och lust att leva som den vi är. Kanske föds vi med en kropp och själ som vibrerar på samma frekvens. Men genom livet är vi med om olika svåra händelser eller levnadssätt som gör att vi förlorar en del av kontakten med vår själ. Kropp och själ är inte längre i harmoni med varandra. Vi tappar livslust och har svårt att skapa välmående och förverkliga drömmar. Många söker andlig upplysning och har starka upplevelser i sina meditationer, men när de ”återvänder” till kroppen och vardagslivet är allt som det brukar vara.

Jonetta Crowley, en kraftfull kanal i många år för 3 ”energifält”: White Eagle, Mark och Ashtatara, beskriver bl.a. i sina böcker om hur hon själv upplevde just detta, och hur hon så småningom upptäckte hur hon skulle öppna sig för att hennes kropp och själ skulle förenas.

Det blev till en metod som hon kallar Soul Body Fusion®.

Efter att själv ha använt den i 13 år, så vet jag att den funkar! Och därför har jag utbildat mig till SBF-lärare. 26.augusti 2012 fick jag mitt certifikat.

När vi använder oss av SBF skapar vi möjlighet för kropp och själ att förenas. Vi öppnar upp för vår oändliga potential så vi kan bli de vi är menade att vara. Metoden försätter kroppen på cellnivå, i harmoni med den högsta nivå av själ eller ljus som kroppen klarar av. Detta skapar en interaktiv process där själen stimulerar cellerna så att de harmonierar med allt högre frekvenser. På så sätt fungerar metoden som en katalysator som öppnar dörrar för ett ständigt förkroppsligande av själen.

SBF är ett effektivt verktyg för att skapa en ny verklighet här och nu. Vi skapar utifrån vår grundläggande medvetenhet. När vår medvetenhet fördjupas, stärks även förmågan att se vår samhörighet med allt annat. Språket gör det nödvändigt för oss att tala om själen som om den var en ”sak”, men det är kanske mer rättvist att betrakta den som en port till en sammansatt, intelligent rymd, som ett medvetenhetsinstrument som ständigt vidgas och som gör att vi kan uppleva universums multidimensionella natur.

Jonette och många jag nu har varit i kontakt med de sista 13 åren berättar om hur SBF blev början på en stor verklighetsförändring i deras liv – en förändring som innebär bättre hälsa och livsglädje, men framför allt en förmåga att öppna dörrar till ett liv utöver den begränsande tredimensionella verkligheten vi har levt i.

Så nu vill jag gärna ge denna metod vidare

Och eftersom jag vet av egen erfarenhet hur fantastiskt härligt det är att integrera allt genom att dansa efteråt, så kommer vi att varva övningarna med lite dans emellan.

Varmt välkommen!

För info om tid och plats mm, se kalendariet

Info och anmälan till Berit på mejl eller 0704-32 66 08

Om du vill läsa mer om SBF, så gå in på Jonettes hemsida: www.jonettecrowley.com och klicka på Soul Body Fusion.

bottom of page