Dans och SBF i Karlskrona/Skärva gård

Den Individuella och Globala förändringsprocessen som händer med oss nu.

Du är varmt välkommen till denna helg där du kan vara med en dag eller båda.


Det blir SBF (Soul Body Fusion) och Dans med fokus på den STORA förändrings -och
transformationsprocess som var och en av oss, hela mänskligheten och Moder Jord, nu går
igenom.


Denna process innebär ofta trötthet, förvirring, att känslor som vi trodde att vi hade
processat, kommer upp igen, och att relationer och jobbsituationer blir svåra för att alla
involverade är i en förändringsprocess. Och den senaste tiden upplever vi även mycket
rädsla för allt som händer i världen och i våra närområden.


Under dagarna fokuserar vi på vad som händer med oss nu, och var och en får uttrycka detta
i dans/rörelse på sitt egna individuella sätt och i delningar/samtal under dagen.


Eftersom jag är certifierad lärare i SBF, hur vi förenar vår Universella Varelse/Själ med vår
mänsklige kropp, så lär jag ut detta enkla sätt att förenas med vår universella varelse/själ, så
vi kan leva här som Människor i förening med vår universella varelse.


Naturen runt Skärva gård är fantastiskt vacker, så om vädret tillåter, går vi ut och gör även
någon ceremoni som är relevant för oss då..


Varmt välkommen!

Datum:

7 – 8 maj 2022

Lördag och söndag 10-17

 

Pris:

1100 kr för en dag, 1900 kr för 2 dagar

Plats: Skärva Gård, Karlskrona

Anmälan och info:

Kim Hall, kim@stjarnstoft.se, tel. 0708 - 148 448